ПРИ ВЪПРОСИ:

За административни въпроси - Васил Костадинов - Телефон: 0888 86 40 63, Е-мейл: vas.kostadinov@abv.bg
За технически въпроси - Лазар Иванов - Телефон: 0896 56 48 48, Е-мейл: livanov@pid.bg